Luční kvítka

Spolek Luční kvítka byl založen za účelem sdružování rodin na sedlčansku, které chtějí smysluplně trávit čas se svými dětmi, snaží se podporovat respekt k přirozenému vývoji dětí a svobodě ve vzdělávání. Spolek pořádá komunitní akce i pro zájemce z řad širší veřejnosti.

Učení bez vnitřní motivace dítěte, širších souvislostí a vzájemného respektu nám nedává moc smysl. Věříme svým dětem a jejich potenciálu k sebeutváření se, jehož podoba i čas nemusí korespondovat s očekáváními dospělých. Jako dospělí chceme dětem zajistit přirozené věkově smíšené prostředí, na jehož pravidlech se spolupodílejí. Vnímáme se jako součást přírody a jde nám o prohloubení vztahu.

Spolek podnítil vznik komunitní Montessori školičky pro děti od 3 do 6 let a domškoly.

Aktuálně spolek připravuje revitalizaci parku na Novoměstském náměstí v Sedlčanech ve spolupráci s odbornou poradkyní na přírodní zahrady a permakulturní prostory Kozou v petrželi. Rádi bychom se s naším projektem Zalej alej ucházeli o grant Zelené oázy od Nadace Partnerství. Se souhlasem města jsme začali svépomocí s úpravami parku už na jaře tohoto roku. Děkujeme všem, kdo nám při nich jakkoliv pomáhali.

V rámci revitalizace parčíku hledáme sponzory na novou herní sestavu, protože ta původní už dosloužila. Děkujeme rodině Jánských za věnování původní sestavy do veřejného prostoru. Díky ní parčík ožil dětmi. Budeme moc rádi, pokud nás v naší snaze o zachování venkovního herního prostoru pro děti jakkoliv podpoříte.

Akce pro veřejnost

Některé probíhají pravidelně v návaznosti na komunitní školičku, jiné jsou nárazové a reflektují roční období (např. Svatomartinské lampionování u hězdárny, hrabání listí v parku, masopustní bobování...)

Nejbližší akce

Kontakt

info@lucnikvitka.cz

Bankovní spojení: 2002089570 / 2010

Zakládající členové spolku

Bardová Andrea

Hanzelková Jana – domškoláci

Housková Helena - školička

Klauserová Barbora – předsedkyně spolku, domškoláci

Pištěková Kateřina – angličtina

Přívarová Lenka